Y Meddyg

Pan fo’r ffliw yn ein llethu
gall meddygon ei drechu.
Os yw’r meddwl yn pallu
maent yno i helpu.