Ga’ i beidio?

Cerdd gan Karen Owen ar achlysur y Nadolig 2018 sy’n crynhoi profiad y ‘dolig i nifer ohonom. Gwnewch yr hyn sydd orau i chi dros gyfnod yr ŵyl.


Ga’ i beidio, am eleni,
ga’ i beidio gwisgo gwên?
Ga’ i beidio rhuthro i’r parti
ar gefn y stori hen?
Ga’ i beidio dawnsio’n wag drwy’r tŷ?
Ga’ i lapio’n hun mewn tinsel du?

Ga’ i beidio actio angel
na smalio ‘mod i’n ddoeth?
Ga’ i beidio bod yn fugail
neu’n fam i’r ddol fach noeth?
Ga’ i fod yn dlawd ac mor ddi-lun
yng ngwres fy hofal i fy hun?

Ga’ i beidio gofyn gormod?
Ga’ i seren yn fy nos?
Ga’ i beidio mynd i ddyled
‘r ôl talu Santa Clos?
Ga’ i hawl gan Dduw i fod yn drist
ar ddyddiad geni Iesu Grist?

Ga’ i beidio priodi Herod?
Ga’ i beidio chwifio’r cledd?
Ga’ i rwygo’r goron bapur
rhwng Bethlehem a’r bedd?
Ga’ i beidio ffugio pob sypreis
a chanu Haleliwia neis?

Ga’ i blygu yn fy hiraeth?
Ga’ i grio dagrau blin?
Ga’ i wrthod sws dieithryn
y mistletoe a’r gwin?
Ga’ i beidio tynnu cracyr hwyl?
Ga’ i beidio deall jôc yr ŵyl?

Ga’ i beidio sgwennu cardiau
sy’n dweud fod pethau’n iawn?
Ga’ i beidio boddi’r ysbryd
mewn potel hanner llawn?
Ga’ i, ‘leni, beidio dod i’r sbri
tra bydda’ i’n trwsio ‘nghalon i?