Karen Owen

Karen Owen

Ga’ i beidio?

Ga’ i beidio sgwennu cardiau sy’n dweud fod pethau’n iawn? Ga’ i beidio boddi’r ysbryd mewn potel hanner llawn? Ga’ i, ‘leni, beidio dod i’r sbri tra bydda’ i’n trwsio ‘nghalon i?