Hunan-ddelwedd

Hunan-ddelwedd ydy’r ffordd rŷn ni’n gweld ein hunain.

Hunan-ddelwedd

Self-image

Mae pawb yn poeni am y ffordd mae nhw’n edrych o bryd i’w gilydd, mae hynny’n hollol normal, ond weithiau mae’r teimladau yma’n gallu tanseilio eich hunan-hyder.

‘Jemeima Fychan yn Erbyn y Bydysawd’

Dyma stori hwyliog am gyfeillgarwch ac am fod yn hyderus yn eich corff eich hunan.

Perfformio ac iechyd meddwl

Non Parry, Siôn Land, Mari Gwenllian a Marc Skone sy’n rhannu eu profiadau o broblemau iechyd meddwl ac yn dangos yr ochr arall i berfformio ac enwogrwydd.

Ymdopi dros yr haf

Mae pobl i’w gweld yn hapusach pan fo’r haul yn gwenu. Ond i lawer ohonom, nid yw hynny’n wir. Nid yw’r haul yn cael gwared â salwch meddwl.

Nia Owens

Pryder am yr Haf

Ers dechrau rhoi pwysau ‘mlaen ar ôl triniaeth anorecsia, o’n i wastad yn poeni am adeg yr Haf.

Elin Llwyd, Lauren Morais, Meg

Pennod 5: ‘Ti’n lyfli fel wyt ti. Ti ddim yn gorfod newid’

Yr wythnos hon, mae Elin Llwyd yn sgwrsio gyda Lauren Morais a Meg am fwlio, hunanhyder, hunan-werth, y cyfryngau cymdeithasol, a dysgu sut i garu ein hunain.

Di-enw

Mesur Fy Ngwerth

Bob un diwrnod, ‘da ni’n mewnoli’r feddylfryd bod rhaid i ni edrych ryw ffordd benodol er mwyn cyrraedd ryw lefel o fod yn ‘ddymunol’ a ‘deniadol’.

Problem hunan-ddelwedd ymhlith merched ar ei gwaethaf erioed : Golwg360

Mae mwy na 42% o fenywod rhwng 16 a 24 oed wedi profi straen yn gysylltiedig â’r ffordd y maen nhw’n edrych.