Obsesiwn â gemau cyfrifiadurol “yn gyflwr iechyd meddwl”

Mae’r anallu i stopio chwarae gemau cyfrifiadurol bellach yn cael ei ystyried yn gyflwr iechyd meddwl gan Sefydliad Iechyd y Byd (WHO).

‘Anhwylder Chwarae Gemau’ neu ‘gaming disorder’ yw’r term sydd wedi’i fathu am y cyflwr, ac yn ôl y WHO mae’r broblem i’w weld mewn “sawl rhan o’r byd”.

Dywedodd Dr Henrietta Bowden-Jones o Goleg Brenhinol y Seiciatryddion:

“Rydym yn dod ar draws rhieni sydd mewn trallod, wedi i’w plant gefnu ar yr ysgol [oherwydd gemau cyfrifiadurol]. Maen nhw’n gweld strwythur cyfan eu teuluoedd yn chwalu’n ddarnau.”

Darllen rhagor : Golwg360


Rhannu

Gadael Ymateb