Iechyd meddwl a’r menopôs

Dydd Llun 7 Awst | 2.30 pm | Cymdeithasau 2 yn yr Eisteddfod

Sgwrs banel am sut mae’r menopôs yn effeithio ar y meddwl a’r corff yng nghwmni Heulwen Davies, Rwth Baines, Judith Owen, Emma Walford, Iola Ynyr, a gair gan Meinir Edwards.

Digwyddiad ar y cyd rhwng Cylchgrawn Cara a meddwl.org.

Ymuna â’r digwyddiad Facebook