Sefydliad Elusennol Ysbrydoledig

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod ni wedi ennill gwobr Sefydliad Elusennol Ysbrydoledig yng ngwobrau Mental Health & Wellbeing Cymru eleni! Diolch o galon i bob un ohonoch am eich cefnogaeth parhaus i meddwl.org.