Ymarfer Corff gyda Rhidian Harries

Sesiwn ymarfer corff gyda Rhidian Harries o Geredigion Actif.

Mae cadw’n heini a symud yn ffordd effeithiol o hybu iechyd a lles. Yn ystod y sesiwn mae Rhidian yn gwneud blociau o ymarferion 5 munud o hyd gyda 5 gweithgaredd munud yr un ymhob bloc. Mae’r ymarferion yn addas i’r teulu cyfan, does dim angen unrhyw offer.