Diwrnod Ymwybyddiaeth Hunan-niweidio

Cynhelir Diwrnod Ymwybyddiaeth Hunan-niweidio (SIAD) ar y 1af o Fawrth yn flynyddol.

Mae SIAD yn ddigwyddiad sy’n cael ei gydnabod ar draws y byd.

Mae codi ymwybyddiaeth am hunan-niweidio yn hynod o bwysig.

Mae ymwybyddiaeth yn arwain at dealltwriaeth ac empathi, yn helpu gwaredu beirniadaeth ac ofn, ac yn lleihau’r nifer o bobl sy’n teimlo’n unig ac yn dioddef yn dawel.