Diwrnod Ymwybyddiaeth Hunan-niweidio

Mawrth 1, 2025

Cynhelir Diwrnod Ymwybyddiaeth Hunan-niweidio (SIAD) ar y 1af o Fawrth yn flynyddol.

Mae ymwybyddiaeth yn arwain at ddealltwriaeth ac empathi, yn helpu gwaredu beirniadaeth ac ofn, ac yn lleihau’r nifer o bobl sy’n teimlo’n unig ac yn dioddef yn dawel.