Y boen eithaf : BBC

Ym mis Medi 2015, bu farw Elfed Hughes ar ei fferm yn Ynys Môn drwy hunanladdiad.

 hithau’n wythnos i godi ymwybyddiaeth iechyd meddwl, aeth ei fab a’r newyddiadurwr, Stephen, i chwilio am atebion i rai o’r cwestiynau oedd yn wynebu’r teulu yn eu profedigaeth.

Pam fod gymaint o stigma a chywilydd ynghlwm â hunanladdiad? Ydy hunanladdiad ar gynnydd? Ac oes yna broblem fwy dwys yng nghefn gwlad Cymru?

“Roedd o ond wedi bod yn diodda’ o salwch meddwl ers tri mis. Oedd gyna fo gywilydd bod o’n ddigon gwan i ddioddef o iselder, cywilydd o’r ffaith fod o methu ffarmio ddim mwy, ac o be’ fysa pobl yn ei dd’eud. Nesh i erioed ystyried y bydda fo o bawb yn dioddef o hynna.”

Darllen rhagor : BBC