Sut mae delio gydag iselder y gaeaf? : BBC Cymru Fyw

Dr Liza Thomas

Yr adeg yma o’r flwyddyn, wedi i’r clociau gael eu troi yn ôl, mae yna lawer o bobl yn mynd i deimlo’n isel, a hynny oherwydd tywyllwch y gaeaf.

Mae Anhwylder Affeithiol Tymhorol yn fath o iselder sy’n effeithio ar bobl yn ystod misoedd tywyllaf y flwyddyn.

Dyma gyngor Dr Liza Thomas, meddyg teulu o Gaerdydd:

Bwyta’n iach: Mae angen llawer o ffrwythau a llysiau, mae’n rhaid i’r plât edrych yn amryliw. Mae 95% o seratonin yn cael ei greu yn y perfedd, felly mae’n rhaid i ni fwydo’r perfedd yn iawn, a’r mwya’ o lysiau a ffrwythau amryliw sydd yn y deiet, gore yw hynny i iechyd y perfedd.

Rheoli cloc y corff: Rwy’n cynghori bod pobl yn bwyta ac yfed o fewn 10 awr o’r diwrnod a wedyn dim ond yn yfed dŵr neu’n cysgu am yr 14 awr arall o’r dydd. Er enghraifft, rwy’n bwyta a yfed o 10:00 y bore tan 20:00 y nos, a wedyn o 20:00 y nos tan 10:00 y bore dwi jyst yn cael dŵr neu’n cysgu. Mae hwnna’n llesol i gloc y corff, ac felly yn helpu gyda chyflwr SAD.

Ymarfer corff: Yn y gaeaf, oherwydd y tywydd a’r tywyllwch, mae pobl yn ‘neud llai o ymarfer corff, ond mae’n neud lles ac yn cynyddu’r egni.

Myfyrdod: Rydw i wedi fy hyfforddi mewn Myfyrdod, ac os ydych chi’n dechrau gyda hwnna bob bore trwy’r misoedd gaeafol bydd yn eich helpu. Os wnewch chi gau eich llygaid a dychmygu ei bod hi’n olau, wedyn mae’n dweud wrth yr ymennydd bod lot o olau o gwmpas, mae’n helpu yn y bore, mewn theori, i leihau y melatonin a chodi’r lefel o serotonin.

Wedyn pan mae gyda chi fwy o egni yn y bore, mae mwy o motivation, ac mae pobl yn gallu ‘neud ymarfer corff a bwyta’n fwy iach. Os ni’n newid y mindset, mae popeth arall yn haws.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb