Rydw i’n cyfri

Cerdd a gyfansoddwyd gan Anni Llŷn ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2019 mewn ymateb i’r erthygl ’10 celwydd mae iselder yn ei ddweud wrthym’ ar ein gwefan. Gwnaethpwyd y celf yn arbennig gan Bethan Mai i gyd-fynd â’r gerdd.