‘Os ydi’r mynydd yn rhy fawr heddiw…’

 

Cerdd gan Laura Ding-Edwards a gyfieithwyd gan Glesni Williams

Os ydi’r mynydd yn rhy fawr heddiw,
Dringa fryn yn ei le.
Os ydi’r bore yn dod â thristwch i ti,
Mae’n iawn i aros yn y gwely.
Os ydi’r diwrnod o dy flaen yn pwyso’n drwm
A dy gynlluniau yn teimlo fel melltith,
Does dim cywilydd mewn ail-drefnu,
Paid â gwneud dy hun deimlo’n waeth.
Os ydi cawod yn pigo fel nodwyddau
A bath yn teimlo fel dy fod am foddi,
Os nad wyt ti wedi golchi dy wallt ers dyddiau,
Paid â thaflu dy goron i ffwrdd.
Dydi diwrnod ddim yn oes,
Dydi gorffwys ddim yn drosedd.
Paid â meddwl amdano fel methiant,
Dim ond encil tawel a charedig.
Mae’n iawn i gymryd moment
O feddwl pryderus a thoredig.
Neith y byd ddim stopio troi
Tra byddi di’n cael dy ail-alinio.
Bydd y mynydd yn dal i fod yno
Pan fyddi di eisiau trio eto.
Felly dringa fo yn dy amser dy hun
…..A charu dy hun nes hynny.