‘Dwi mor depresed heddiw…’ – Talulah Thomas

Cerdd gan Talulah Thomas a gwaith celf gan Aur Bleddyn

Mae’r gerdd yn sôn am sut mae iechyd meddwl yn aml yn cael ei phoblogeiddio a’i glamoreiddio, nid yw anhwylderau a diagnosis yn cael eu dilysu, yn hytrach yn cael eu bychanu. Mae hi hefyd yn cyfeirio at agweddau a natur perfformiadol pobl tuag at drafod iechyd meddwl.

Lawrlwythwch gopi PDF o’r gerdd.