Dal dy dir

Cerdd gan John Greenleaf Whittier a gyfieithwyd gan Elin Angharad Davies.


Dal dy Dir

Pan aiff popeth o’i le – fel sy’n gallu digwydd,
A’r llwybr o’th flaen yn ymddangos fel mynydd.
Yr aria yn brin a’r dyledion yn codi
Dy ysbryd yn wan a’th obeithion yn pylu.
Pan fo bywyd yn pwyso yn drwm ar d’ysgwyddau,
Gorffwys am ennyd, ond paid byth â rhoi’r gorau!
Peth rhyfedd ‘di bywyd gyda’i hynt a’i helyntion.
‘Da ni gyd wedi profi ein siâr o bryderon.
Ac mae’n hawdd colli gafael ar adegau felly.
Colli’r awydd i ennill pan fo’n haws i ni fethu.
Paid byth ag ildio pan fo’r llwybr yn serth.
Cymer dy wynt, ail gydia’n dy nerth.
Llwyddiant yw methiant wedi’i droi ar ei ben.
Ni phrofir y melys heb y chwerw drachefn.
A does wybod byth pa mor agos wyt ti
At yr ymyl arian i bob cwmwl du.
Felly, pan fo’r frwydr yn ymddangos yn hir;
Pan fo bywyd fel gwydr – cofia ddal dy dir.