Pennod 1: ‘Sdim ffordd iawn i alaru’

Yn y bennod hon mae Elin Llwyd yn sgwrsio gyda Sara Maredudd Jones a Rhys Bidder am eu profiadau o alar ar ôl colli rhiant yn ifanc, a’r hyn sy’n eu helpu i ymdopi. 

Rhybudd cynnwys: marwolaeth, galar

Cliciwch yma i danysgrifio a lawrlwytho’r penodau ar blatfformau eraill.

Pethau perthnasol:

  • Galar a Fi (y Lolfa, 2017)
  • Reasons to Stay Alive – Matt Haig (Canongate Books, 2015). Gweler hefyd: Rhesymau Dros Aros yn Fyw (y Lolfa, 2020)
  • The 4 Pillar Plan – Dr Rangan Chatterjee (Penguin Life, 2018)
  • Sianel YouTube Yoga with Adrienne
  • Podlediad How do you Cope?

Am gymorth arbenigol, ewch i’r dudalen hon.

  • Cerddoriaeth: Iestyn Gwyn Jones
  • Dyluniad: Heledd Owen