Taith gerdded ym Mhontypridd

Taith gerdded arbennig, am ddim, o faes yr Eisteddfod wedi ei harwain gan Chris Jones ar ran meddwl.org, yng nghwmni Ellis Lloyd Jones a Mirain Iwerydd!

Dydd Mawrth, 6 Awst, 10:30am, tu allan mynedfa maes yr Eisteddfod.

Clicia yma am ragor o wybodaeth ac i gofrestru.