Be ‘di galar? – Sharon Marie Jones

Ar Fawrth y 25ain, 2016, daeth galar i fy mywyd yn sgrech anifeilaidd wrth i’r blismones ddweud fod fy machgen bach 5 oed, Ned, wedi cael ei ladd mewn damwain car.

 

Be ‘di galar?

Poen. Poen anioddefol sy’n fy ngwasgu’n dynn ac yn atal anadl. Poen sy’n gwneud i mi ddal fy hun mewn pelen tynn ar dy wely. Poen sy’n gosb am dy garu â’m holl calon.

 

Be ‘di galar?

Dagrau. Dagrau sy’n llifo’n ddyddiol ac yn gadael eu holion hallt ar fy mochau. Dagrau sy’n llifo’n dawel ac yn ddirybudd.

 

Be ‘di galar?

Tywyllwch. Tywyllwch anhydraidd. Tywyllwch y nos yn fy mygu tra’n gorwedd a’m llygaid yn led-agored.

 

Be ‘di galar?

Euogrwydd. Euogrwydd am dy fethu mewn ffordd mor hunllefus. Euogrwydd am fod yn fethiant fel mam. Euogrwydd sy’n araf fy mwyta’n fyw.

 

Be ‘di galar?

Cwestiynau. Cwestiynau di-ddiwedd yn chwyrlïo yn fy mhen, fel haid o wenyn gwyllt. Cwestiynau sy’n gwneud i mi daro fy mhen yn erbyn y wâl yn ceisio’u distewi.

 

Be ‘di galar?

Ofn. Ofn y bydd dy frodyr yn cael eu dwyn oddi arnaf hefyd. Ofn pan glywaf sgrech seiren yn pasio, y panig yn ymosod.

 

Be ‘di galar?

Unigrwydd. Unigrwydd yng nghanol y sgwrsio wrth giât yr ysgol. Unigrwydd wrth gerdded i fyny’r stryd brysur a chrwydro’r siopau’n ddi-bwrpas.

 

Be ‘di galar?

Blinder. Blinder sy’ wedi treiddio i’m hesgyrn. Blinder corfforol, blinder meddyliol, blinder emosiynol.

 

Be ‘di galar?

Tawelwch. Tawelwch dy ystafell wely; atsain dy chwerthin wedi hen ddistewi. Tawelwch iasol sy’n fyddarol.

 

Be ‘di galar?

Aros. Aros am y dydd pan fyddi di nol yn dy briod le, yn ddiogel yn fy mreichau.

 

Be ‘di galar?

Carchar creulon.

 

Sharon Marie Jones

 

Darllen rhagor:

Rhannu

Gadael Ymateb