Bath Sain gyda Gill Evans

Cyfle i ymlacio ac ymgolli wrth fwynhau llais ac offerynnau sain arbennig Gill.

Dyma’r ail sesiwn yn ein cyfres #MawrthMeddwl sy’n ddigwyddiadau ymlaciol bob nos Fawrth am 8pm ar ein tudalen Facebook. Arweinir pob sesiwn gan athrawon a hyfforddwyr profiadol, ac mae’r gyfres yn cynnig cyfle i chi gael blas ar ffyrdd gwahanol o ymlacio’r corff a’r meddwl.


Rhannu

Gadael Ymateb