Diwrnod Deubegwn y Byd

Diwrnod Deubegwn y Byd – Mawrth 30

Bwriad Diwrnod Deubegwn y Byd (WBD) yw codi ymwybyddiaeth ynghylch anhwylderau deubegwn ar draws y byd, ac i ddileu stigma cymdeithasol.

Trwy gydweithio rhyngwladol, nod WBD yw rhannu gwybodaeth am anhwylderau deubegwn â phawb yn y byd er mwyn addysgu a gwella sensitifrwydd tuag at y salwch.

Fe’i hyrwyddir gan y Sefydliad Deubegwn Rhyngwladol a phartneriaid.