Diwrnod Deubegwn y Byd

Mawrth 30, 2025

Bwriad Diwrnod Deubegwn y Byd (WBD) yw codi ymwybyddiaeth ynghylch anhwylder deubegwn ar draws y byd.

Trwy gydweithio rhyngwladol, nod WBD yw rhannu gwybodaeth am anhwylderau deubegwn â phawb yn y byd er mwyn addysgu a gwella sensitifrwydd tuag at y salwch. Fe’i hyrwyddir gan y Sefydliad Deubegwn Rhyngwladol a phartneriaid.