Taith gerdded yn y Rhondda

Dydd Sadwrn, 3 Chwefror, y Rhondda

Taith gerdded wedi ei harwain gan Leanne Wood ar ran meddwl.org yn y Rhondda, gyda chwmni Siôn Tomos Owen.

Clicia yma i weld lluniau o’r daith.

I glywed am ein teithiau cerdded nesaf, ymunwch â’n grŵp Facebook ‘Clwb Cerdded – meddwl.org’