Caffi Angau Caernarfon

Dyma Bet Huws, sylfaenydd a hwylusydd y Caffi Angau yng Nghaernarfon, yn rhoi ychydig o gefnir y caffi…

Daeth y syniad yn wreiddiol o’r Swistir gyda cafes mortel gŵr o’r enw Bernard Crettaz: ei fwriad oedd i gael pobl i siarad am farwolaeth wrth fwynhau bwyd a diod.

Datblygwyd y model gan Jon Underwood gan gynnal y Death Café cyntaf yn Llundain yn 2011. Bellach mae’n fudiad byd-eang ac ers dros flwyddyn bellach, mae Caffi Angau cyfrwng Cymraeg yn cael ei gynnal yn y Galeri yng Nghaernarfon.

Bwriad y Caffi Angau yw creu gofod cyfeillgar i drafod marwolaeth dros banad a bisged: i rannu syniadau, profiadau, pryderon a gobeithion. Nid yw’n cynnig cwnsela, atebion nac agenda penodol.

‘Does dim strwythur ffurfiol ar gyfer y noson, dim ond gwahoddiad i sgwrsio o fewn grŵp bychan am unrhyw fater yn ymwneud â marwolaeth, galar, colled, angladdau, cofebion, a diwedd oes. ‘Dan ni yno i glywed straeon y naill a’r llall, a rhannu ein hofnau a’n dymuniadau.

Dau beth sicr i fywyd pob un ohonom yw’r ffaith ein bod yn cael ein geni a’n bod ni’n marw. Tra ddaw genedigaeth â pharatoadau a sgyrsiau lu yn ei sgil, prin yw’r gydnabyddiaeth o’r broses o farw yn ein cymdeithas bellach: gellir deud ei fod yn tabŵ.

Ond os nad ydan ni’n paratoi ar ei gyfer, a datgan ein dymuniadau diwedd oes yna ‘dan ni’n gwneud ein hunan yn fregus… ac wrth gwrs ‘sdim rhaid i chi aros tan ‘dach chi’n wynebu marwolaeth i wneud hyn. Hefyd, mae rhannu dymuniadau’n help garw i anwyliaid a gofalwyr.

Mae ‘na gred bod wynebu marwolaeth yn ein galluogi i fyw bywyd llawnach: mae’r Caffi Angau yn rhoi caniatâd i ni wneud hynny.

Mae’n cyfarfod bob deufis ar nos Fercher ola’r mis rhwng 18.00 a 19.30 ac eleni, fel rhan o wythnos ymwybyddiaeth BYW NAWR, mi fydd dangosiad o’r ffilm DEAD GOOD yn y Galeri ar 15 Mai @ 20.00

Am ragor o wybodaeth mae croeso i chi ymweld â thudalen Facebook Caffi Angau.

Bet Huws

Sylfaenydd a hwylusydd y Caffi


Rhannu

Gadael Ymateb