Dolenni cymorth

Dolenni a rhifau ffôn.

Blurt

Cefnogaeth a gwybodaeth i unrhyw un sy’n cael eu heffeithio gan iselder

Byw Heb Ofn Gwasanaeth Cymraeg

Cyngor a chymorth ar drais, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Bywyd ACTif Gwasanaeth Cymraeg

Cwrs hunan-gymorth ar-lein am ddim.

C.A.L.L. Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth sy’n rhoi cefnogaeth emosiynol a gwybodaeth ar iechyd meddwl i bobl yng Nghymru.

CALM

Yn arwain symudiad yn erbyn hunanladdiad.

Canna Consulting Gwasanaeth Cymraeg

Hyfforddiant a gweithdai i gefnogi lles ac iechyd meddwl yn y gweithle.

Canolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol Gwasanaeth Cymraeg

Cefnogi a chyflawni ymchwil iechyd meddwl o safon uchel.

Childline Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth 24/7 i blant a phobl ifanc dan 19 oed ar gyfer sgyrsiau cyfrinachol.

Coleg Brenhinol y Seiciatryddion Gwasanaeth Cymraeg

Corff proffesiynol ac addysgol ar gyfer seiciatryddion sydd hefyd yn darparu gwybodaeth.

Cruse

Cefnogaeth, cyngor a gwybodaeth ynghylch marwolaeth a galar.

Cyngor Ar Bopeth Gwasanaeth Cymraeg

Gwybodaeth a chyngor ynghylch unrhyw broblem.

Cynnal Gwasanaeth Cymraeg

Gwasanaeth cwnsela cyfrinachol sydd ar gael ar draws Cymru i’r holl Glerigwyr, Gweinidogion a’u teuluoedd.