Dolenni cymorth

Dolenni a rhifau ffôn.

Bywyd ACTif Gwasanaeth Cymraeg

Cwrs hunan-gymorth ar-lein am ddim.

C.A.L.L. Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth sy’n rhoi cefnogaeth emosiynol a gwybodaeth ar iechyd meddwl i bobl yng Nghymru.

CALM

Yn arwain symudiad yn erbyn hunanladdiad.

Canna Consulting Gwasanaeth Cymraeg

Hyfforddiant a gweithdai i gefnogi lles ac iechyd meddwl yn y gweithle.

Canolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol Gwasanaeth Cymraeg

Cefnogi a chyflawni ymchwil iechyd meddwl o safon uchel.

Childline Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth 24/7 i blant a phobl ifanc dan 19 oed ar gyfer sgyrsiau cyfrinachol.

Coleg Brenhinol y Seiciatryddion Gwasanaeth Cymraeg

Corff proffesiynol ac addysgol ar gyfer seiciatryddion sydd hefyd yn darparu gwybodaeth.

Cruse

Cefnogaeth, cyngor a gwybodaeth ynghylch marwolaeth a galar.

Cyngor Ar Bopeth Gwasanaeth Cymraeg

Gwybodaeth a chyngor ynghylch unrhyw broblem.

DAN 24/7 Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth cyffuriau ac alcohol Cymru.

Diverse Cymru

Cefnogaeth, gwasanaeth a chyngor i bobl Ddu a lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru sy’n cael eu heffeithio gan salwch meddwl.

Enfys Gwasanaeth Cymraeg

Gwasanaeth cwnsela ar gyfer meddygon, gweithwyr iechyd, a’u teuluoedd sy’n dioddef o wahanol ymlyniadau.