Dolenni cymorth

Dolenni a rhifau ffôn.

Blurt

Cefnogaeth a gwybodaeth i unrhyw un sy’n cael eu heffeithio gan iselder

Byw Heb Ofn

Cyngor a chymorth ar drais, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Bywyd ACTif

Cwrs hunan-gymorth ar-lein am ddim.

C.A.L.L.

Llinell gymorth sy’n rhoi cefnogaeth emosiynol a gwybodaeth ar iechyd meddwl i bobl yng Nghymru.

CALM

Yn arwain symudiad yn erbyn hunanladdiad.

Canna Consulting

Hyfforddiant a gweithdai i gefnogi lles ac iechyd meddwl yn y gweithle.

Canolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol

Cefnogi a chyflawni ymchwil iechyd meddwl o safon uchel.

Childline Cymru

Llinell gymorth 24/7 i blant a phobl ifanc dan 19 oed ar gyfer sgyrsiau cyfrinachol.

Coleg Brenhinol y Seiciatryddion

Corff proffesiynol ac addysgol ar gyfer seiciatryddion sydd hefyd yn darparu gwybodaeth.

Counselling Directory

Cyfeiriadur ar gyfer cwnselwyr a therapyddion.

Cruse

Cefnogaeth, cyngor a gwybodaeth ynghylch marwolaeth a galar.

Cyngor Ar Bopeth

Gwybodaeth a chyngor ynghylch unrhyw broblem.