Anhwylder Affeithiol Tymhorol (SAD)

tymhorol1Math o Iselder sydd yn effeithio ar unigolyn yn ystod tymor neu dymhorau penodol yw Anhwylder Affeithiol Tymhorol.

Mae’n effeithio ar ryw 0.8% o’r boblogaeth ar ryw adeg yn eu bywydau.

Yn draddodiadol, profa’r rheiny sy’n byw ag Anhwylder Affeithiol Tymhorol ddiffyg egni a newid yn eu hwyliau yn ystod misoedd gaeafol.

Mae’r cyflwr hwn yn tueddu i fod fwyaf difrifol rhwng Rhagfyr a Chwefror. Credir bod y cyflwr yn gysylltiedig â’r haul a’r llai o olau dydd sydd yn ystod y gaeaf. Mewn rhai achosion, mae pobl yn profi Anhwylder Affeithiol Tymhorol yn ystod misoedd yr haf.

Profiadau Cyffredin Anhwylder Affeithiol Tymhorol:

  • Problemau cysgu (gorgysgu rhan amlaf)
  • Diffyg egni
  • Teimlo’n isel
  • Anhwylder Gorbryder
  • Diffyg ysgogiad
  • Gor-fwyta

Rhagor o wybodaeth:

Rhannu