Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD)

ocd1Mae OCD yn ffurf gyffredin o orbryder a gymeriadir gan feddyliau obsesiynol ac ymddygiad cymhellol. Mae obsesiynau yn feddyliau ailadroddus y gellir eu gweld fel afresymol, ond ni ellir eu hanwybyddu.

Gweithredoedd defodol yw cymelliadau y mae pobl yn teimlo cymhelliant i’w hailadrodd er mwyn lleihau gorbryder neu i atal meddyliau obsesiynol. Er enghraifft, gall rhywun gredu bod eu dwylo’n frwnt trwy’r amser ac felly yn eu golchi drosodd a throsodd.

Bydd 2-3% o bobl yn profi OCD yn ystod eu bywyd. Mae’n aml yn cymryd rhwng 10 a 15 blynedd i bobl chwilio am help proffesiynol. Mae 7% o oedolion yn adrodd ‘obsesiynau’ mewn unrhyw wythnos, gyda 4% yn adrodd ‘cymelliadau’.

Trichotillomania 

Cyflwr lle mae person yn teimlo’r angen i dynnu eu gwallt yw trichotillomania. Mae theorïau seicolegol ac ymddygiadol yn awgrymu y gall tynnu gwallt fod yn ffordd o ryddhau straen neu bryder. Gan fod trichotillomania’n ymwneud ag ymddygiad cymhellol, mae rhai arbenigwyr yn credu ei fod yn berthyn i Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD). Anhwylder cymhelliad-rheolaeth yw trichotillomania, cyflwr seicolegol lle nad yw’r person yn gallu atal eu hunain rhag gwneud rhywbeth penodol. Byddant yn profi awydd cryf i dynnu eu gwallt a thensiwn cynyddol tan eu bod yn gwneud hynny. Ar ôl tynnu’r gwallt, byddant yn profi ymdeimlad o ryddhad. Mae tynnu gwallt o’r pen yn gadael rhannau moel. (darllen mwy)

Mwy o wybodaeth

Myfyrdodau perthnasol

“Ers tair ar ddeg oed mi roeddwn yn dioddef o rywbeth maent nawr yn galw ‘Pure O’ sydd ar sbectrwm OCD. Intrusive thoughts neu feddyliau cas a milain roeddwn ddim yn gallu gwneud dim amdanyn nhw. Os roeddwn yn ymladd y meddyliau mi roedden nhw yn mynd yn waith.” (darllen mwy)

Newyddion

Dolenni eraill

Rhannu