Clywed Lleisiau

lleisiau1Mae’n cael ei ddweud fod pobl yn ‘clywed lleisiau’ os ydych yn clywed llais pan nad oes unrhyw un arall yn bresennol, neu lle nad yw pobl eraill sydd gyda chi yn eu clywed.

Mae ymchwil yn dangos bod llawer o bobl yn clywed lleisiau ac nid yw’r rhan fwyaf ohonynt yn sâl yn feddyliol.

Mwy o wybodaeth:

Rhannu