Anhwylder Affeithiol Deubegwn

Cysylltir anhwylder deubegynol, a adnabyddir hefyd fel iselder manig, â newidiadau hwyliau eithafol sy’n mynd o or-hapusrwydd a weithiau seicosis (a adnabyddir gyda’i gilydd fel mania neu heipomania) i ddirywiad hwyliau a lleihad mewn egni a gweithgarwch (iselder).

Caiff ei ddiagnosio ar ôl o leiaf dau ddigwyddiad ble mae hwyliau a lefelau gweithgarwch pobl yn gythryblus ofnadwy, gan gynnwys ar rai adegau mania neu heipomania, ac ar adegau eraill, iselder.

Myfyrdodau perthnasol

“Ac wedyn, ar ôl yr holl hwyl a sbri a gwallgofrwydd o’r hypomania, rhywbryd mae’r ‘crash’ yn dod, a dyma’r peth gwaethaf am ddeubegwn yn fy marn i. Mae pawb yn wahanol ond gyda fi mae’r ‘crash’ yn digwydd yn sydyn a dwi’n syth mewn i iselder lle dwi’n methu gwneud hyd yn oed y pethau dwi’n wir yn mwynhau. Mae’n anodd disgrifio’r cyfnodau o iselder, mae’n cliché gweud bod popeth yn teimlo yn ddu, ond mae’n wir.” (darllen mwy)

Mwy o wybodaeth

Fideos

Dolenni eraill

Rhannu