Hypomania a Mania

mania1Mae Hypomania a Mania yn gyfnodau o ymddygiad cyffrous a gorfywiog sy’n cael effaith sylweddol ar eich bywyd o ddydd i ddydd.

Mae Hypomania yn fersiwn ysgafnach o fania sy’n para am gyfnod byr (ychydig ddyddiau). Mae Mania yn ffurf fwy difrifol sy’n para am gyfnod hirach (yr wythnos neu fwy).

Gall mania newid y ffordd y mae pobl yn teimlo yn emosiynol ac yn gorfforol. Gall hefyd effeithio ar eu meddyliau a’u hymddygiad. Er bod pobl sy’n profi mania’n teimlo’n uchel i ddechrau, gallant wylltio pan nad yw eraill yn rhannu eu hagwedd optimistaidd. Gall mania arwain at bobl i wneud penderfyniadau gwael, i gael diffyg sgiliau canolbwyntio ac ymddwyn mewn ffyrdd sydd naill ai’n gywilyddus, yn niweidiol neu ambell waith yn beryglus. Pan nad yw’r teimladau mor eithafol, caiff ei ystyried fel hypomania.


Profiadau cyffredin o Hypomania a Mania

  • Teimladau o hapusrwydd eithafol
  • Llawn egni
  • Gwneud cynlluniau afrealistig
  • Anniddigrwydd ac ymosodedd uwch
  • Ymddygiad risg uchel, megis gwario llawer o arian
  • Siarad yn gyflym iawn
  • Anawsterau wrth ymlacio

(gwybodaeth o seemescotland.org)


Myfyrdodau Perthnasol

‘Anhwylder Affeithiol Deubegwn’ – David Williams

dideitl-2-2-227x300“Ond mae ochr negyddol i’r hypomania hefyd. Mae’r deubegwn yn chwarae triciau ar fy ymennydd a dwi’n gwrthod credu bod rhywbeth yn bod gyda fi, gwrthod gwneud y pethau sydd yn helpu fi. Oherwydd y teimlad o fod yn anorchfygol dwi’n gwneud penderfyniadau twp sydd yn achosi problemau yn y tymor hir.”

(darllen mwy)


Mwy o wybodaeth


Dolenni eraill


Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.

Rhannu