Therapïau Cyflenwol ac Amgen

Complementary and Alternative Therapies

Yn gyffredinol, mae therapïau cyflenwol ac amgen yn cymryd ymagwedd holistig i’ch iechyd corfforol a meddyliol.

Golyga hyn eu bod yn ystyried pob agwedd o’ch lles corfforol ac emosiynol yn eu cyfanrwydd, yn hytrach na thrin symptomau penodol yn unigol.

Yn gyffredinol, mae ‘cyflenwol’ yn disgrifio therapïau y gellid eu defnyddio ynghyd â therapïau a gynigir i chi gan eich meddyg (er enghraifft, yoga a myfyrio). Mae ‘amgen’ yn disgrifio ymagweddau sy’n gyffredinol yn cymryd lle’r triniaethau a gynigir i chi gan eich meddyg (er enghraifft, Meddyginiaeth Tsieineaidd draddodiadol neu feddyginiaeth Ayurvedig, neu rai meddyginiaethau llysieuol (herbal remedies) fel St John’s Wort.

Pam defnyddio therapïau cyflenwol neu amgen?

  • Nid ydych chi eisiau’r driniaeth mae eich meddyg wedi ei gynnig (megis meddyginiaeth neu therapïau siarad);
  • Rydych eisoes wedi rhoi cynnig ar y triniaethau mae eich meddyg wedi eu cynnig i chi ac nid ydynt wedi gweithio i chi;
  • Rydych ar restr aros am driniaeth gyda’r GIG, ond mae arnoch angen cymorth i reoli eich symptomau ar unwaith;
  • Rydych chi eisiau rhagor o opsiynau i’w trio ynghyd â’r triniaethau y mae eich meddyg wedi eu cynnig;
  • Nid ydych yn cytuno gydag ymagwedd eich meddyg ac rydych chi eisiau cymryd ymagwedd gwahanol i edrych ar ôl eich iechyd meddwl.

Mae gan Mind restr o therapïau cyflenwol ac amgen.

Ffynhonnell: Mind