Taflenni Lliwio

Mae ymchwil yn awgrymu y gall lliwio, a therapi celf yn gyffredinol, fod yn fuddiol iawn i bobl o bob oed. Yn ogystal â rhoi egwyl a chyfle i chi ymlacio, gall lliwio helpu drwy:

  • Codi eich hwyliau a lleihau lefelau gorbryder a straen;
  • Eich annog i ddatblygu technegau ymdopi positif ac ymlaciol i ddelio â meddyliau a theimladau anodd;
  • Tynnu eich sylw oddi ar feddyliau negyddol a phryderus. (gwybodaeth: happiful.com)

Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn rhannu taflenni lliwio i chi eu lawrlwytho a’u hargraffu am ddim.

Byddem wrth ein bodd yn gweld eich gwaith lliwio – tagiwch ni os byddwch yn eu rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol 😊

Cliciwch ar y lluniau i agor copïau PDF i’w hargraffu

Artist y pedwar llun isod: Lleucu Gwenllian (@lleucu_illustration, siop Etsy Lleucu)


Artist: Angharad Rees (@anji_dwdl)