Gwrthseicotigau

Antipsychotics

Defnyddir gwrthseicotigau (antipsychotics) i drin anhwylderau iechyd meddwl sy’n cynnwys symptomau o seicosis, er enghraifft:

Mae gwrthseicotigau yn effeithio ar bawb yn wahanol, a gall gymryd amser i ddod o hyd i’r feddyginiaeth orau i chi.

Efallai na fydd gwrthseicotigau yn cael gwared ar symptomau seicotig yn gyfan gwbl, ond gallant helpu i leihau a rheoli nifer o’r symptomau.

Mae dau gategori gwahanol o wrthseicotigau: ‘Cenhedlaeth gyntaf’, a ddefnyddiwyd ers yr 1950au, ac ‘Ail genhedlaeth’, a ddefnyddiwyd ers yr 1990au.

Gwrthseicotigau cenhedlaeth gyntaf

 • Benperidol (Anquil)
 • Chlorpromazine (Largactil)
 • Flupentixol (Depixol)
 • Fluphenazine (Modecate)
 • Haloperidol (Haldol)
 • Levomepromazine (Nozinan)
 • Pericyazine
 • Perphenazine (Fentazin)
 • Pimozide (Orap)
 • Promazine
 • Sulpiride (Dolmatil, Sulpor)
 • Trifluoperazine (Stelazine)
 • Zuclopenthixol (Clopixol)

Gwrthseicotigau ail genhedlaeth

 • Amisulpride (Solian)
 • Aripiprazole (Abilify, Abilify Maintena)
 • Clozapine (Clozaril, Denzapine, Zaponex)
 • Risperidone (Risperdal & Risperdal Consta)
 • Olanzapine (Zyprexa)
 • Quetiapine (Seroquel)
 • Paliperidone (Invega, Xeplion)​

Mae gan Mind a YoungMinds wybodaeth am y meddyginiaethau unigol.

(Ffynonellau: Mind a Rethink)

Dolenni allanol