Cwnsela

Counseling

Math o therapi yw cwnsela sy’n eich annog chi i siarad am eich problemau a’ch teimladau yn gyfrinachol.

Bydd cwnsler hyfforddedig yn gwrando arnoch chi ac yn eich helpu i ddelio ag unrhyw feddyliau a theimladau negyddol sydd gennych chi drwy eich annog i siarad am yr hyn sy’n eich poeni a dod â’ch teimladau i’r wyneb.

Mewn sesiynau cwnsela gall therapydd eich helpu i ganfod ffyrdd i ymdopi â phroblemau emosiynol a’ch helpu i ddeall sut ‘rydych chi’n teimlo.

>> Rhestr o Gwnselwyr sy’n siarad Cymraeg