ymarfer corff

running-1705716_960_720Mae llawer o resymau pam mae gweithgaredd corfforol yn dda i’ch corff – mae bod â chalon iach a gwella’ch cymalau a’ch esgyrn yn ddau ohonynt, ond a wyddoch chi fod ymarfer corff yn fuddiol i’ch iechyd meddwl a’ch lles hefyd?

Pa effaith y mae gweithgaredd corfforol yn ei gael ar les?

  • Effaith ar ein hwyliau
  • Effaith ar y straen arnom
  • Effaith ar ein hunan-barch
  • Yr effaith ar iselder a gorbryder

Darllen rhagor : ‘Sut i ofalu am eich iechyd meddwl drwy ddefnyddio ymarfer corff’ – Y Sefydliad Iechyd Meddwl(pdf)