hafan

Gall byw gyda salwch meddwl fod yn brofiad unig a heriol. Mae’r wefan hon yn lle i gael cefnogaeth, dysgu am anhwylderau iechyd meddwl gwahanol, a gwybodaeth am ble i gael cymorth, drwy gyfrwng y Gymraeg. Ein gobaith ydy rhannu gwybodaeth ddefnyddiol i bawb sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a ffrindiau.

Beth yw iechyd meddwl? Cliciwch yma i ddarllen ymhellach...

Mae gwybodaeth am ble i gael cymorth yma.

Mae’r adran newyddion yn cynnwys straeon sy’n ymwneud ag iechyd meddwl sydd yn y newyddion yn ddiweddar

Yn yr adran gwybodaeth mae dolenni at ddeunyddiau gallai fod o gymorth yn Gymraeg

Gallwch ddarllen am brofiadau eraill yma

Mae'r adran trafod yn lle cartrefol i sgwrsio am broblemau iechyd meddwl gwahanol, cael cefnogaeth, rhannu cyngor ar sut i ymdopi. Gallwch gyfrannu gan ddefnyddio eich enw neu yn ddienw.

Os oes angen cymorth ar frys arnoch cysylltwch gyda’r Samariaid: 0808 164 0123 (llinell Gymraeg. 7pm i 11pm, 7 diwrnod yr wythnos) neu 116 123 (llinell Saesneg. 24/7) Os yw’n argyfwng ffoniwch 999.

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Rhannu