Tara Bethan : Heno

Tara Bethan yn trafod iechyd meddwl, a’i blog, ar Heno (17 Mai 2019) yn ystod Wythnos Iechyd Meddwl

Cyfweliad Non Parry ar Newyddion 9

Cyfweliad llawn Non Parry ar Newyddion 9 (22/02/19), lle mae Non yn rhannu ei phrofiadau o iselder a gorbryder.

Diolch i Newyddion 9 am y clip fideo.

“Dwi’n cael y panic attacks yma lle dwi’n meddwl bo’ fi’n mynd i basio allan neu syrthio.”

“Dwi yn cael cyfnode lle dwi’n teimlo bod bywyd yn anodd, a ma’ siarad wedi jysd neud byd o wahaniaeth idda fi.”

“Mae o mor isolating, a ti’n gallu teimlo mor unig… achos ti’n teimlo falle bo’ ti’n berson gwan. Ond ‘di hynna ddim yn wir o gwbl, achos ma’ byw efo y probleme yma rili yn neud ti’n berson rili cryf.”

Sioned Martha Davies ac Aled James : Prynhawn Da

Dyma Aled James a Sioned Martha Davies yn rhannu eu profiadau o oresgyn anhwylderau bwyta ar raglen ‘Prynhawn Da.’

Lara Rebecca : Heno

Dyma Lara Rebecca yn rhannu ei phrofiad o anhwylder bwyta ar raglen ‘Heno’.

Non Parry : Newyddion 9

Non Parry o’r grŵp Eden yn rhannu ei phrofiad o iselder ar Newyddion 9.

“Dwi ddim yn teimlo’n drist, dwi ddim yn crio, dwi just yn stuck. Dwi’n llythrennol methu symud, dwi methu siarad…”

Mwy o weinidogion yn mynychu sesiynau cwnsela : BBC Cymru Fyw

Mae hi wedi dod i’r amlwg bod mwy a mwy o weinidogion yr efengyl a chlerigwyr yn mynd i sesiynau cwnsela, a hynny’n aml oherwydd natur eu gwaith.

Mae tua 70 yn mynychu sesiynau Cynnal sydd dan ofal yr elusen Stafell Fyw. Mae’r gwasanaeth ar gael mewn pedair ardal ar hyn o bryd ond oherwydd y galw, y bwriad ydy ehangu i ardal Aberystwyth hefyd cyn hir.

Dyma Guto Llywelyn yn rhannu ei brofiad.

Erthygl a fideo : BBC Cymru Fyw

Hunan-ofal : Sionedigaeth

Sioned Mills yn siarad gyda Bryn Salisbury am les, hunan-ofal, straen yn y gwaith a defnyddio improv fel therapi, ar ei phodlediad, ‘Sionedigaeth’.

Rhys Dafis – Tashwedd : Hansh

Yn ystod mis Tachwedd, bu dynion yn tyfu mwstash i godi ymwybyddiaeth o gancr y prostad, cancr y ceilliau, problemau iechyd meddwl ac atal hunanladdiadau ymysg dynion. Dyma stori Rhys Dafis.

Galwadau am wersi iechyd meddwl mewn ysgolion : Newyddion 9

Galwadau am wersi iechyd meddwl mewn ysgolion. Dyma brofiad Gethin Owen o Ysgol Cwm Rhymni.

Codi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl : Hansh

Dyma Sophie, sydd yn astudio i fod yn nyrs iechyd meddwl, yn codi ymwybyddiaeth am y pwnc

“Mae’n gallu effeithio pobl lot mwy na be chi’n meddwl achos sneb yn gwybod beth ma’ pobl yn mynd trwyddo yn bywydau nhw.”

(cliciwch ar y llun i fynd at y fideo)