Fideos

Laura Karadog

Yoga gyda Laura Karadog

Sesiwn gyda Laura Karadog i ganfod nerth mewnol beth bynnag bo’r amgylchiadau allanol.

Siôn Jones

Myfyrdod gyda Sion Jones

Sesiwn myfyrio efo Sion Jones.

Betsan Jane

Creu addurn Nadolig gyda Betsan

Wyddoch chi bod gwnio a gwneud ymarferion creadigol yn medru i helpu ymlacio’r corff a’r meddwl?

Anwen Thomas

Adweitheg gyda Anwen Thomas

Anwen Thomas sy’n arwain sesiwn adweitheg gan ganolbwyntio ar y dwylo.

Siwan Menez

Dysgu am ein hunain gyda Siwan Menez

Siwan Menez sy’n rhannu pwysigrwydd dod i adnabod ein hunain yn well.

Gill Evans

Bath Sain gyda Gill Evans

Dewch i fwynhau awr ymlaciol yng nghwmni Gill Evans.

Catrin Ahmun

Pilates gyda Catrin Ahmun

Sesiwn pilates i ymestyn ac i ymarfer y corff gyda Catrin Ahmun.

Ceri Lloyd

Yoga gyda Ceri Lloyd

Sesiwn ofalgar, egnïol ac ymwybodol o yoga gyda Ceri Lloyd.

Helen Howells

Hypnotherapi gyda Helen Howells

Sesiwn hypnotherapi er mwyn ymlacio’r corff a’r meddwl.

Siân Elen

Adweitheg gyda Siân Elen

Dewch i ddysgu sut i ymarfer adweitheg (relexology) er mwyn lleihau straen ac ymlacio rhannau gwahanol o’r corff.

Nia Ceidiog

Yoga gyda Nia Ceidiog

Gweithdy yoga gyda’r athrawes Nia Ceidiog.

Gill Evans

Bath Sain i’r Teulu gyda Gill Evans

Dewch i fwynhau ac ymlacio trwy ddefnyddio eich llais.