Trichotillomania: bwgan y ffenomenon o dynnu gwallt – Sara Louise Wheeler

‘Gwallt yn y car’

‘Sara Y Gwallt’ – dyna fydda enw fy nghymeriad mewn ffilm Tarantinoesque, dwi’n tybio, a hynny gan fod gen i wallt anghyffredin iawn. Mae gen i Syndrom Waardenburg Math 1, sef cyflwr genetig prin sy’n cael ei achosi gan ddau ‘gamgymeriad’ neu fwtaniad ar y genyn PAX3. Mae nifer o nodweddion ffenoteipol, gan gynnwys: ‘dystopia canthorum’ (siâp llygaid anghyffredin), ‘trwyn annatblygedig’ (neu drwyn bach smwt) a dadbigmentiad (colli lliw) yn y llygaid, croen, gwallt, ac, yn ôl rhai ymchwilwyr, y cochlea – sef rhan o’r clust mewnol; mae’n debyg, felly, fod yna gysylltiad rhwng y nodwedd olaf yma a’r golled clyw, sydd hefyd yn nodweddiadol o’r cyflwr (Khan 2007). Yr wyf, fel unigolyn, yn hogan-poster i’r cyflwr, yn arddangos sawl nodwedd ffenoteipol o’r cyflwr (Wheeler 2017); ond y gwallt, dwi’n credu, yw’r nodwedd fwyaf trawiadol, o ran fy ymddangosiad corfforol. Eironig braidd, felly, yw’r ffaith fy mod wedi datblygu arferiad y gallai niweidio fy nelwedd unigryw – ond mae’r ddwy beth yn gysylltiedig.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Trichotillomania

TrichotillomaniaCyflwr lle mae person yn teimlo’r angen i dynnu eu gwallt yw trichotillomania. Efallai byddant yn tynnu’r gwallt ar eu pen neu mewn llefydd eraill, megis eu haeliau neu blew eu hamrannau.

Anhwylder cymhelliad-rheolaeth yw trichotillomania, cyflwr seicolegol lle nad yw’r person yn gallu atal eu hunain rhag gwneud rhywbeth penodol. Byddant yn profi awydd cryf i dynnu eu gwallt a thensiwn cynyddol tan eu bod yn gwneud hynny. Ar ôl tynnu’r gwallt, byddant yn profi ymdeimlad o ryddhad. Mae tynnu gwallt o’r pen yn gadael rhannau moel.

Gall trichotillomania achosi teimladau negyddol, megis euogrwydd. Gall y person hefyd deimlo cywilydd am dynnu eu gwallt, ac efallai byddant yn ceisio ei wadu neu ei guddio. Ambell waith gall trichotillomania wneud i’r person deimlo’n salw a gall hyn arwain at hunan-barch isel.

Parhau i ddarllen

Rhannu