Trefniant newydd o ‘Anfonaf Angel’ yn uno côr : Newyddion 9

Ar S4C dros yr Wyl bydd cyfle i glywed trefniant newydd o’r gân boblogaidd ‘Anfonaf Angel’.

Mae’r rhaglen yn dod â nifer o bobl ynghyd sydd wedi bod drwy gyfnod anodd, ac yn archwilio pwer cerddoriaeth i helpu pobl i oroesi cyfnodau anodd yn eu bywydau.

Bydd ‘Anfonaf Angel: Côr Rhys Meirion’ ar S4C am 9pm nos Fercher 26 Rhagfyr

Gallwch wylio’r rhaglen eto yma

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Cyngor iechyd meddwl : Heno S4C

Andrew Tamplin sy’n cynnig ambell gyngor i’ch helpu chi i edrych ar ôl eich iechyd meddwl.

“Byddwch yn garedig i chi’ch hunan. Gwerthfawrogwch eich hunan a’r pethe da chi’n neud”

(cliciwch ar y llun i fynd at y fideo)


Rhannu

Andrew Tamplin : Prynhawn Da

Dyma stori bersonol Andrew Tamplin sydd wedi cael problemau iechyd meddwl yn y gorffennol ond erbyn hyn yn cynghori eraill ar faterion iechyd meddwl.

(cliciwch ar y llun i fynd at y fideo)


Rhannu

‘Rhyddhau’r Cranc’ – Malan Wilkinson : Heno S4C

Lansiodd Malan Wilkinson o Gaernarfon ei chyfrol gyntaf, ‘Rhyddhau’r Cranc‘, yn ddiweddar, sy’n sôn am ei brwydr hi â’i hiechyd meddwl.

‘Mae wedi bod yn frwydr hir, ond dwi’n meddwl bod rhannu wedi fy helpu i ar hyd y daith’


Rhannu