500,000 o Gymry hŷn yn teimlo’n unig : BBC Cymru Fyw

Unigrwydd _99097291__82165993_lonely3a theimlo’n ynysig yw rhai o’r materion mwyaf arwyddocaol sydd yn wynebu pobl hŷn yng Nghymru, yn ôl grŵp o Aelodau Cynulliad.

Mae’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Cynulliad wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi eu cynigion er mwyn taclo’r mater cyn 2019, fel maen nhw’n bwriadu gwneud.

Mae gan Gymru gyfran uwch o bobl hŷn nag unrhyw ran arall o’r DU ac mae hanner miliwn o bobl yng Nghymru yn dweud eu bod yn teimlo yn unig yn aml neu drwy’r adeg.

Roedd y dystiolaeth gafodd y pwyllgor yn dangos bod teimlo’n unig yn gallu effeithio ar nifer o bobl o bob oed, ac nad yw hi’n broblem yn unig i bobl hŷn. Fe ddywedodd arbenigwyr meddygol fod unigrwydd nid dim ond yn ymwneud â maint y cylch o bobl rydych yn cymdeithasu â nhw.


Rhannu

pobl hŷn

old-age-957492_960_720Gall y broses o fynd yn hŷn a’r digwyddiadau mewn bywyd yn ystod y cyfnod hwn achosi gorbryder neu iselder – mae marwolaeth anwylyn, ymddeol, unigedd, anawsterau ariannol, neu broblemau iechyd cyfredol yn enghreifftiau o hyn.

Bydd un o bob pump o bobl hŷn sy’n byw yn y gymuned a dau o bob pump o bobl sy’n byw mewn cartrefi gofal yn dioddef o iselder neu iechyd meddwl gwael.

Mae ymchwil yn dangos bod pum mater allweddol sy’n gallu cael effaith ar les meddyliol pobl hŷn:

  • Gwahaniaethu
  • Cymryd rhan mewn gweithgareddau ystyrlon
  • Perthnasoedd
  • Iechyd corfforol
  • Tlodi

Parhau i ddarllen

Rhannu