Paranoia

paranoia

Gall paranoia eich argyhoeddi’n llwyr ac felly anodd yw gwybod pryd i ymddiried yn yr hyn rydych yn ei gredu.

Mae unigolion â pharanoia yn credu bod eraill yn eu herbyn mewn rhyw ffordd. Boed hynny oherwydd eu bod credu eu bod yn hel straeon amdanynt, yn ceisio eu brifo’n gorfforol neu’n ceisio’u twyllo o’u harian.

Dyma rai enghreifftiau o feddyliau paranoiaidd:

  • ‘Mae fy nghyd-letywyr yn siarad yn fy nghefn i o hyd’.
  • ‘Bydd fy athro’n rhoi marciau isel i mi ar fy arholiad yn fwriadol, gan nad yw’n fy hoffi i’.
  • ‘Mae’r Llywodraeth yn ceisio fy lladd i.’

Yr hyn sy’n gwneud y meddyliau uchod yn ‘baranoiaidd’ yn hytrach na’n feddyliau gwir yw nad oes ffeithiau neu dystiolaeth i gefnogi’r meddyliau hyn. Felly, os ydych yn clywed eich cyd-letywyr yn siarad yn eich cefn, nid ydych yn profi paranoia ac mae eich cyd-letywyr yn bod yn gas.

Sut i wybod os ydych yn profi paranoia neu os yw eich meddyliau’n gyfiawn

Parhau i ddarllen

Rhannu