Meddwlgarwch a ioga i blant gyda Llifo’n Llawen

Sesiwn ioga a meddwlgarch i blant a’u teuluoedd gyda Emma o Llifo’n Llawen. Bydd y fideo hwn o gymorth i blant er mwyn ymlacio yn y bore cyn mynd i’r ysgol, neu ar unrhyw adeg. Dewch â’ch hoff dedi neu ddoli a mwynhewch!

Mae’r sesiwn yn rhan o’n cyfres #MawrthMeddwl, sef digwyddiadau bob nos Fawrth am 8pm ar ein tudalen Facebook er mwyn helpu i ymlacio’r corff a’r meddwl.


Rhannu

Ioga gyda Nia Ceidiog

Cyfle i ymlacio’r corff a’r meddwl mewn sesiwn ioga yng nghwmni Nia Ceidiog

Mae’r sesiwn yn rhan o’n cyfres #MawrthMeddwl, sef digwyddiadau bob nos Fawrth am 8pm ar ein tudalen Facebook er mwyn helpu i ymlacio’r corff a’r meddwl.


Rhannu

Ioga gyda Tara Bethan

Sesiwn ioga yng nghwmni Tara Bethan. Awr o adael fynd ar bwysau‘r byd yn gorfforol a meddyliol

Mae’r sesiwn yn rhan o’n cyfres #MawrthMeddwl, sef digwyddiadau bob nos Fawrth am 8pm ar ein tudalen Facebook er mwyn helpu i ymlacio’r corff a’r meddwl.


Rhannu

Ioga gyda Laura Karadog

Sesiwn ioga byw yng nghwmni Laura Karadog, sy’n edrych ar ffyrdd o symud a dal y corff, ac anadlu, er mwyn rhyddhau tensiynau a thawelu’n system ar ddiwedd dydd.

Byddai’r offer canlynol yn ddefnyddiol: Strap/belt (fel belt dressing gown), 2 glustog (rhai gymharol gadarn os yn bosib), a blanced

Mae’r sesiwn yn rhan o’n cyfres #MawrthMeddwl, sef digwyddiadau bob nos Fawrth am 8pm ar ein tudalen Facebook er mwyn helpu i ymlacio’r corff a’r meddwl.


Rhannu

Myfyrdod gyda Siôn Jones

Dau fyfyrdod i leihau gorbryder a straen, a chyngor arbennig gan Sion Jones am sut i dawelu’r meddwl a chadw meddwl iach.

Dyma oedd y trydydd sesiwn yn ein cyfres #MawrthMeddwl sy’n ddigwyddiadau ymlaciol bob nos Fawrth am 8pm ar ein tudalen Facebook. Arweinir pob sesiwn gan athrawon a hyfforddwyr profiadol, ac mae’r gyfres yn cynnig cyfle i chi gael blas ar ffyrdd gwahanol o ymlacio’r corff a’r meddwl.


Rhannu

Bath Sain gyda Gill Evans

Cyfle i ymlacio ac ymgolli wrth fwynhau llais ac offerynnau sain arbennig Gill.

Dyma’r ail sesiwn yn ein cyfres #MawrthMeddwl sy’n ddigwyddiadau ymlaciol bob nos Fawrth am 8pm ar ein tudalen Facebook. Arweinir pob sesiwn gan athrawon a hyfforddwyr profiadol, ac mae’r gyfres yn cynnig cyfle i chi gael blas ar ffyrdd gwahanol o ymlacio’r corff a’r meddwl.


Rhannu

Sesiwn ioga a myfyrio gyda Laura Karadog

Dyma’r sesiwn gyntaf yn ein cyfres #MawrthMeddwl sy’n ddigwyddiadau ymlaciol bob nos Fawrth am 8pm ar ein tudalen Facebook. Arweinir pob sesiwn gan athrawon a hyfforddwyr profiadol, ac mae’r gyfres yn cynnig cyfle i chi gael blas ar ffyrdd gwahanol o ymlacio’r corff a’r meddwl.


Rhannu