Ond be os na wna i gyflawni ddim byd?! – Sophie Ann

Bore o’r blaen, mi nes i rannu post ar Instagram oedd yn dangos ei bod hi’n 10.30 y bore, fy mod wedi bod yn gorweddian tan hynny ar fy niwrnod ffwr a ‘mod i wedyn yn teimlo fatha ca**u am wneud. Ro’n i’n egluro mod i ddim yn mwynhau lie-ins (na llawer o gyfleon i arafu a bod yn llonydd rili) am fy mod i’n berson sydd methu ysgwyd y teimlad fod rhaid i fi fod yn gynhyrchiol drwy’r amser, ac os dwi ddim mi ddaw’r dreaded euogrwydd mawr. Dwi’m yn siŵr dros bwy na be dwi’n teimlo’n euog ond mae o’n broblem sydd wedi bod efo fi ers blynyddoedd maith, a dw i wastad wedi osgoi delio efo fo drwy gadw’n brysur, ond wrth gwrs nid dyna’r ateb iach yn y tymor hir – a dw i wedi dysgu hynny’r ffor’ anodd yn y gorffennol, yn sicr, drwy orneud hi am rhy hir a gwneud fy hun yn sâl! Parhau i ddarllen

Rhannu