Mari Lovgreen a’r Baby Pinks : BBC Cymru Fyw

_98696094_maril_banana
Brên Babi

Ar raglen y Post Cyntaf ar Radio Cymru, bu Mari Lovgreen yn trafod ei llyfr newydd, Brên Babi. Rhannodd ei hanes o’r hyn a elwir yn baby pinks’ – iwfforia ôl-enedigol.

“Pan ges i Betsan yn 2014 es i’n reit manic. Diffyg cwsg a cholli gwaed oedd yn gyfrifol yn fwy na dim. Dwi ‘rioed ‘di profi dim byd tebyg cyn nac ers hynny! Mae o’n cael ei ddisgrifio fel y gwrthwyneb i Baby Blues neu PND (iselder ôl-enedigol).

Roedd gena’ i gymaint o egni ac o’n i mor mor brysur ond byth yn blino, er mod i ddim yn cysgu. Nes i orfod cael meddyginiaeth i fy helpu i gysgu a chael pethau i setlo. Doedd o ddim yn gyfnod hawdd o edrych nôl, ond ddes i drwyddi a dysgu lot am fy hun yn y broses.

Dwi’n trïo pwysleisio yn y llyfr pa mor bwysig ydy rhoi ein hunain gynta’ weithia (heb deimlo’n euog) a derbyn help – achos os nad ydach chi’n hapus fyddwch chi ddim lles i neb.”


Rhannu