Erthyliad

erthyliadDwi’n un o ddegau o filoedd yng Nghymru sydd wedi penderfynu am ryw reswm neu’i gilydd i gael erthyliad. Y rheswm i mi ddewis cael gwared â fy mabi oedd er mwyn dianc o ddyn oedd wedi fy mrainwasho am dros flwyddyn.

Mi oedden ni wedi bod yn trio beichiogi ers rhai misoedd a hynny heb fod yn llwyddiannus… a ‘fynta’ yn dweud taw fy mai i oedd hynny, gan ei fod o wedi beichiogi merch flynyddoedd yn gynt, ond ei bod hi wedi dewis erthylu. Roeddwn, yn ei eiriau o, yn rhy “dew” i allu beichiogi. Dydw i ddim yn denau, dwi’r cyntaf i gyfaddef hynny, ond dydi bod yn maint 14 ddim yn dew yn fy marn (newydd) i. Ar y pryd, fe lwyddodd o fy mherswadio i mod i’n obese. Wrth gwrs, doedd peidio llwyddo i feichiogi ddim byd i wneud gyda’r amseru, na’r diffyg rhyw, yr alcohol oedd yn ei gaethiwo, na’i smocio fo.

Parhau i ddarllen

Rhannu