Galw ar y Llywodraeth i wella gwasanaethau iechyd meddwl Cymraeg : meddwl.org

Llun: UMCB

Isod y mae llythyr yr anfonwyd oddi wrthym at y Gweinidog Iechyd ynghylch ein gwefan, meddwl.org, a gwasanaethau iechyd meddwl Cymraeg. Galwn ar y Llywodraeth i weithredu i sicrhau’r ddealltwriaeth o rôl iaith wrth ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl, ac i roi cynlluniau cadarn mewn lle i fynd i’r afael â diffyg ymarferwyr sy’n gallu darparu gwasanaethau iechyd meddwl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Annwyl Weinidog Iechyd,

Hoffem dynnu eich sylw at wefan meddwl.org. Dyma’r wefan uniaith Gymraeg gyntaf i’w sefydlu at y diben o ddarparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ar faterion iechyd meddwl, yn ogystal â gofod i rannu ac i drafod profiadau.

Yr adran fwyaf poblogaidd ar y wefan yw’r adran brofiadau. Mae’r adran hon yn cynnwys cyfraniadau’n ymwneud ag iechyd meddwl gan wahanol unigolion ar ffurf blogiau, fideos, neu waith creadigol. Rydym wedi ein synnu â’r nifer o unigolion sy’n dymuno rhannu eu profiadau. Rydyn ni’n credu felly bod yma dystiolaeth glir iawn bod siaradwyr Cymraeg eisiau, yn gwerthfawrogi, ac yn cael budd o rannu a darllen am brofiadau iechyd meddwl yn eu hiaith eu hunain.

Parhau i ddarllen

Rhannu

“Rhaid i wasanaethau Cymraeg gael eu trin fel mater o angen” : Golwg360

logo-diwrnod-iechyd-meddwlMae angen sicrhau bod darpariaeth trwy gyfrwng y Gymraeg yn cael ei weld fel “mater o angen” o fewn y gwasanaeth iechyd meddwl.

Dyna yw safbwynt Sophie Ann sydd yn aelod o dîm ‘meddwl.org’, sef gwefan sy’n darparu gofod i bobol rannu profiadau a chael gwybodaeth am iechyd meddwl yn y Gymraeg.

 hithau’n ‘Ddydd Iechyd Meddwl’ mae Sophie Ann a ‘meddwl.org’ yn galw am newid agweddau fel bod darpariaeth Gymraeg ddim yn cael ei ystyried yn “fraint.”

“Ar hyn o bryd dydy’r agweddau ddim yn ddigon aeddfed,” meddai Sophie Ann wrth golwg360. “Yn gyffredinol mae angen lot fwy o gydnabyddiaeth ymysg y byrddau iechyd ac ymysg yr ymarferwyr meddygol, bod iaith yn rhan o’r gwasanaeth.

“Mae’n ffactor yn yr un modd a phenderfynu pa therapi sydd orau i rywun, neu pha gyffuriau sydd orau i rywun. Dydy o ddim yn rhywbeth ar wahân a dydy o’n bendant ddim yn fraint neu’n luxury.

Darllen rhagor : Golwg360

Rhannu

Diwrnod Iechyd Meddwl : Galw am fwy o gymorth yn Gymraeg

logo-diwrnod-iechyd-meddwlAr Ddiwrnod Iechyd Meddwl y byd, mae sefydlwyr a chefnogwyr gwefan iechyd meddwl yn galw am ragor o wasanaethau Cymraeg.

Sefydlwyd gwefan meddwl.org fis Tachwedd 2016 mewn ymgais i fynd i’r afael â’r diffyg cymorth a gwybodaeth sydd ar gael i bobl sy’n byw gyda salwch meddwl. Mae’r wefan yn darparu gofod i bobl drafod, rhannu profiadau a chael gwybodaeth am iechyd meddwl yn Gymraeg.

Dywedodd Hedd Gwynfor, un o sylfaenwyr gwefan meddwl.org:

“Mae’r sefyllfa yn gwbl annigonol. Mae darparu gwasanaethau iechyd meddwl yn Gymraeg yn fater o angen, nid dewis. Rydyn ni’n gobeithio bod y profiadau sy’n cael eu rhannu ar meddwl.org yn dystiolaeth i’r Byrddau Iechyd a llunwyr polisïau pa mor bwysig, ac angenrheidiol, yw derbyn gofal iechyd meddwl yn Gymraeg.”

Parhau i ddarllen

Rhannu