Enwogion yn apelio i’r cyfryngau i newid sut y mae hunanladdiad yn cael ei drafod

Mae ffigyrau cyhoeddus megis gwleidyddion, awduron ac actorion yn apelio am newid yn y ffordd y mae pobl yn trafod hunanladdiad.

Mae’r awdur Ian Rankin, maer Llundain Sadiq Khan, y darlledwr Stephen Fry a’r DJ Lauren Laverne ymysg 130 o bobl sydd wedi llofnodi llythyr yn gofyn i’r cyfryngau arwain y ffordd wrth newid sut y mae hunanladdiad yn cael ei bortreadu.

Mae’r llythyr, sydd wedi cael ei gefnogi gan aelodau seneddol a’r sefydliadau iechyd meddwl Samaritans a Mind, yn nodi na ddylid defnyddio’r term “commit suicide” / “cyflawni hunanladdiad”, sy’n awgrymu bod hunanladdiad yn drosedd a bod meddyliau hunanladdol yn bechadurus, er nad yw wedi bod yn drosedd yn y DU ers 1961.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Canllawiau i’r Cyfryngau

canllawiau

Mae portreadau ac adroddiadau ynghylch anhwylderau iechyd meddwl yn ffordd hynod o bwerus i addysgu a dylanwadu ar y cyhoedd. Pan gaiff ei wneud yn iawn, gallai’r cyfryngau fod yn offer pwysig i godi ymwybyddiaeth, herio agweddau a chwalu mythau. 

Gall rhoi llwyfan i brofiadau iechyd meddwl, gan gynnig mewnwelediad i’r cyhoedd i anawsterau iechyd nad oes ganddynt lawer o wybodaeth amdanynt.

Fodd bynnag, gall newyddiadura ac adroddiadau gwallus hybu ofn a drwgdybiaeth, gan leihau’r ddealltwriaeth ynghylch materion iechyd meddwl.

Mae’r erthygl hon yn cynnwys gwybodaeth i newyddiadurwyr ac i wneuthurwyr rhaglenni ynghylch:

  • Pwyntiau cyffredinol
  • Termau i’w defnyddio ac i’w hosgoi
  • Arferion da wrth gynnal cyfweliadau a gweithio gyda chyfranwyr
  • Defnyddio lluniau
  • Operâu sebon a dramâu
  • Adrodd ar anhwylderau bwyta
  • Rhybuddion cynnwys (‘trigger warnings’)
  • Adrodd ar hunanladdiad
  • Adrodd ar hunanladdiadau gan enwogion

Parhau i ddarllen

Rhannu