OCD a’r Coronafeirws

Dydy teimlo’n bryderus am bandemig ddim yn unigryw i Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD). Ond wrth gwrs gall ymateb y rhai hynny ohonom sy’n orbryderus, yn enwedig os yw’n ymwneud â heintio, i argyfwng iechyd fod yn eithafol.

Yn ystod achosion iechyd rhyngwladol o’r math yma, cyngor gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd, fel arfer, yw i osgoi cyffwrdd ein trwyn a’n ceg ac i olchi’n dwylo yn fwy aml am rhyw 20 eiliad. Cyngor iechyd digon cadarn, ond gydag OCD, yn enwedig i’r rhai â phryder am heintio, gall agor y llifddorau i’r meddyliau ymwthiol (intrusive thoughts) nad ydyn ni eu heisiau ond mae OCD yn eu taflu aton ni.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Caethineb iselder yng nghanol sefyllfa Coronafirws

Rhybudd cynnwys: Teimladau hunanladdol a Bwyd

Dwi’n stryglo. Dwi’n poeni. Dwi ofn. Ydw i’n iawn i ddweud mod i newydd ddisgrifio yr hyn sy’n mynd drwy feddwl pawb ar hyn o bryd? Mae’r sefyllfa ‘ma yn hunllef. Dwi ofn y peidio gwybod beth sy’n dod nesaf.

Ofn. Pryder. Caethineb. Rhwystredigaeth. Tristwch.

Dwi ddim ofn dros fi fy hun. Mae hynny yn rhywbeth mae iselder wedi ei roi i mi dros y blynyddoedd. Dwi’n poeni dim am fi fy hun. Ond mae’r ofn sydd gennai dros bobl eraill yn annioddefol. Dwi’n poeni amdanynt pob eiliad o’r dydd. Lwmp yn fy ngwddw sydd cau’n glir a mynd. Dagrau yn llifo fel mae’r ofn yn cynyddu. Ond fedrai’m gwneud dim i’w gwarchod na’u hachub o’r hunllef ‘ma.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Coronafeirws ac absenoldebau: eich hawl i dderbyn tâl: Monaco Solicitors

Dyma erthygl gan Monaco Solicitors ynghylch eich hawliau yn y gweithle yn ystod yr achos Coronafeirws.

Effaith Coronafeirws (COVID-19) ar weithwyr

Mae’r erthygl hon yn seiliedig ar amryw o gwestiynau yr ydym wedi’u derbyn gan weithwyr am absenoldebau gwaith a tâl salwch a’r Coronafeirws.

Gyda’r ymlediad diweddar o’r feirws yn y Deyrnas Unedig, mae pobl, yn naturiol, yn pryderu am eu hawl i dderbyn tâl os nad ydynt yn gallu gweithio o ganlyniad i deithio ac amryw o ffactorau eraill. Dyma rai o’r cwestiynau ac atebion am Coronafeirws a’ch hawl chi i dderbyn tâl os ydych chi’n absennol o’r gwaith o ganlyniad i’r feirws.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Gofalu am eich iechyd meddwl yn ystod yr achos Coronafeirws

Mae achosion o glefydau heintus, fel Coronafeirws (COVID-19), yn gallu codi ofn arnom ac effeithio ar ein hiechyd meddwl.

Er ei fod yn bwysig i fod yn wybodus, mae nifer o bethau y gallwn eu gwneud i gefnogi a rheoli ein lles yn ystod adegau fel hyn.

Dyma rai awgrymiadau a all eich helpu chi, eich ffrindiau a’ch teulu i ofalu am eich iechyd meddwl yn ystod adeg pan fo cymaint o drafodaeth am fygythiadau potensial i’n hiechyd corfforol.

Parhau i ddarllen

Rhannu