Cynnydd yn y nifer o hunanladdiadau mewn carchardai

Mae 71 o garcharorion wedi lladd eu hunain mewn carchardai yng Nghymru a Lloegr hyd yn hyn eleni, sydd eisoes yn gynnydd ar y nifer o farwolaethau yn 2017.

Mae ymgyrchwyr dros ddiwygio cosbau yn galw eto am weithredu brys i fynd i’r afael â gorlenwi. Dywedodd Frances Crook, Prif Weithredwr Howard League for Penal Reform, ei bod yn poeni am yr wythnosau nesaf wrth i’r Nadolig agosáu:

“Yn syml, mae gormod o bobl yn y system. Caiff bywydau eu hachub bob wythnos oherwydd gwaith da gan staff ym mhob sefydliad ond mae carchardai bellach yn ei chael hi’n anodd iawn. Ni ddylai pobl fod yn marw mewn carchardai fel hyn. Mewn achosion pan fo’r wladwriaeth wedi cymryd pob cyfrifoldeb oddi wrthoch chi, yna mi ddylent o leiaf fod yn llefydd diogel.” [cyfieithiad]

Darllen rhagor : The Guardian (Saesneg)

Rhannu

Pryder am lefel hunan-niweidio ymysg troseddwyr ifanc : BBC Cymru Fyw

Carchar y Parc ym Mhen-y-bont ar Ogwr sydd ag un o’r cyfraddau uchaf o hunan-niweidio ymysg troseddwyr ifanc yng Nghymru a Lloegr, yn ôl ffigyrau newydd.

Dangosodd cais rhyddid gwybodaeth (FOI) – sydd wedi’u dadansoddi gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru – fod 160 achos o hunan-niweidio yno yn 2017.

Roedd 113 achos o drais yno hefyd – y gyfradd uchaf yng Nghymru a Lloegr ymhlith carchardai cyffelyb.

Yn ôl Dr Robert Jones, o Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd, mae’r data’n dangos y “niferoedd brawychus o hunan-niwed a thrais sy’n cael ei brofi gan blant yn y ddalfa”.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu