BLOG: ‘Anhwylder bwyta, iselder a hunan ynysu’

Rhybudd: Mae’r blog hwn yn trafod anhwylder bwyta.

Dwi’n sgwennu hwn o’r conservatory. Y conservatory sy ddim wir yn conservatory, ond bay window fy ‘stafell wely sydd bellach yn le saff i fi. Lle sy’n gweld yr haul (pan ddaw allan) o tua 1 tan 6 y pnawn. Dyma fydd gwraidd bob dydd o hyn allan am yr wythnosau neu misoedd i ddod dwi’n meddwl. Fama, dwi’n gallu gweld teuluoedd yn mynd am dro unwaith y dydd, y gyrrwr ‘Deliveroo’ ar ei feic yn delifro bwyd i’r boi cyferbyn, y ferch bach efo gwallt oren yn dysgu sut i reidio beic hefo stabilisers lawr ganol y ffordd gan bo’ cyn lleied o geir ar lôn gyda’i Thad. Ma gwên y tad yn fy nharo ac yn gwneud i fi deimlo’n gynnes am eiliadau.

Parhau i ddarllen

Rhannu