Gwynebu’r Byd Gydag Alopecia – Helen Davies

Colli gwallt                                                             

Ers deg mlynedd rwyf wedi byw gyda Alopecia Totalis, cyflwr lle mae person yn colli gwallt y pen i gyd. Mewn byd lle mae hunan-ddelwedd mor bwysig, mae’n gyflwr anodd ac heriol iawn.

Mae Alopecia yn effeithio ar nifer fawr o bobl ac yn dipyn o ddirgelwch yn y byd meddygol. Mae nifer yn meddwl mai stress sy’n achosi Alopecia ond afiechyd hunanimíwn yw Alopecia, lle mae’r corff yn methu adnabod ei gelloedd ei hun ac yn dinistrio’r gwallt. Mae’n gallu bod yn genetig.

Do’n i erioed wedi gofidio am Alopecia, serch bod fy mrawd wedi colli ei wallt yn blentyn. Roedd gen i wallt trwchus, golau a deniadol. Do’n i ddim yn hoffi ‘bad hair days’ a roedd mynd i’r siop trin gwallt yn gyfle i mi ymlacio. Roedd torri gwallt a chael rhyw steil newydd yn gallu codi ysbryd. Erbyn hyn, dw i ddim yn gallu cofio beth yw cael llond pen o wallt! Parhau i ddarllen

Rhannu